Communicatie

Aan Dool heeft u een communicatieadviseur met een open mind die zo concreet mogelijk te werk gaat. Na de intake volgt een vlotte analyse: ‘Wat zijn de doelen, waar zitten er knelpunten en  hoe kan communicatie aan de oplossing ervan –uiteraard binnen de middelen en mogelijkheden- een bijdrage leveren?’

Dool is een doortastende partner gebleken bij het ontwikkelen en uitrollen van heldere communicatieplannen. Laten we het niet te ingewikkeld maken: communicatie is maar één element binnen uw bedrijfsvoering, maar wel een belangrijke om uw klanten, stakeholders en medewerkers aan uw bedrijf of organisatie te binden… Dool denkt graag met u mee.

Betrokkenheid bij -en oog voor- mensen staat centraal in Dool’s werkwijze. Maar dat staat tegelijk een zakelijke benadering van communicatievraagstukken niet in de weg. 

Specialismen

  • Strategisch communicatieadvies voor overheidsorganisaties die een uitvoerende taak hebben en in verandering zijn. De praktische toepasbaarheid staat altijd centraal;
  • Inhoudelijke en vormtechnische conceptontwikkeling van communicatiemiddelen (digitaal/drukwerk) vanuit een corporate of projectmissie.

Dool werkt voor diverse overheidsorganisaties op gemeentelijk, regionaal en rijksniveau. Daarnaast voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en magazines. Hiervan kunt u redactionele voorbeelden bekijken onder het tabblad Artikelen.


open mind